Osnovne  informacije 

Slovenija je na resni  družbeni, socialni in tudi gospodarski prelomnici. Vrtimo se v začaranem krogu, kjer skoraj nihče ne vidi več luči, niti svetlobe na koncu predora.  
Uvajamo POPOLNOMA nov način komuniciranja, razmišljanja in delovanja. Sloveniji in Slovencem nudimo odprta vrata in okna v nova družbeno ekonomska okolja in tržišča. Le ta nam omogoča družbeni preobrat in dostop do popolnoma za nas novih izzivov. 
Covid za nas ni težava, ampak PRO-AKTIVNI IZZIV. 
Širimo se na sledečih področjih:

  1. Celovito družbeno in socialno sodelovanje,
  2. Ozaveščenje na vseh  družbeno-socialnih področjih, 
  3. Izzive kako živeti brez strahu kot posameznik, družba, podjetje... 
  4. Sodelovanje na področju različnih gospodarskih področjih, podjetja, tehnologije, skupni projekti,
  5. Področje športa in kulture, 
  6. Znanstveno raziskovalna področja,
  7. Vsesplošno ozaveščanje na področju višje kakovosti življenja
  8. Izobraževalno delo,
  9. Strokovno in tehnološko sodelovanje in ostalo...